Persbericht

[dowload pdf-bestand]

Het Mankes Perspectief
Schilderijen, tekeningen en grafiek van Jan Mankes (1889–1920)

Drie toonaangevende musea met speciale aandacht voor (Nederlandse) realistische kunst, het Drents Museum in Assen, het Scheringa Museum voor Realisme te Spanbroek en het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, presenteren dit jaar een grote overzichtstentoonstelling over het werk van de jong gestorven kunstenaar Jan Mankes (Meppel 1889 - Eerbeek 1920). De tentoonstelling ‘Het Mankes Perspectief’ laat schilderijen, tekeningen en grafiek zien van deze bijzondere kunstenaar, die met zijn poëtisch realisme een geheel eigen plaats inneemt in de Nederlandse schilderkunst. ‘Het Mankes Perspectief’ is de meest complete expositie ooit die aan deze realist is gewijd. Ruim 120 werken uit museaal en particulier bezit, voor een deel niet eerder in het openbaar getoond, zullen in een bijzondere opstelling te zien zijn. De tentoonstelling laat niet alleen het werk van de kunstenaar zien, maar geeft ook een beeld van de roerige tijd waarin Mankes leefde en werkte. De tentoonstelling start op 10 februari 2007 in Assen en is daarna te zien in Spanbroek (27 mei t/m 23 september 2007) en Arnhem (13 oktober 2007 t/m 27 januari 2008).

In de tentoonstelling worden de werken gepresenteerd volgens een vijftal, aan het leven van Mankes gerelateerde thema’s (‘perspectieven’). Op deze manier kan de bezoeker kennismaken met de verschillende aspecten van de kunstenaar: zijn directe omgeving en familie (o.a. zijn vrouw Anna Zernike, de eerste vrouwelijke dominee van Nederland), zijn grafische werk en de inspiratie uit de natuur en zijn collega-kunstenaars uit het verleden en eigen tijd (o.a. Holbein, Vermeer, Verster).
In elk perspectief zitten luister- en/of beeldfragmenten. Zo start de tentoonstelling met een introductiefilm over het rumoerige leven van begin 20ste eeuw. Verder zijn er beelden te zien van de omgeving rond zijn woonplaats De Knijpe in Friesland en zijn er interviews met onder anderen de hedendaagse kunstenaar Henk Helmantel en met Jetske Homan van der Heide, expert moderne en hedendaagse kunst van veilinghuis Christie’s Amsterdam.

‘Hollands meest verstilde schilder’: deze bondige karakterisering van Jan Mankes als kunstenaar werd voor het eerst gebruikt door Roland Holst in 1923, en geeft de kern van zijn werk weer. Mankes’ oeuvre wordt gekenmerkt door een grote liefde voor de natuur die tot uitdrukking komt in een bijzondere aandacht voor het detail. In zijn korte maar productieve kunstenaarsleven – hij overleed reeds op 31-jarige leeftijd aan tuberculose – heeft Mankes zijn gevoel voor de flora en fauna uit zijn omgeving trefzeker verbeeld. De stilte in zijn werk uit zich vooral in het zuivere, ingehouden kleurgebruik en de evenwichtige compositie. Het oeuvre van Jan Mankes is bescheiden van omvang en omvat ongeveer tweehonderd schilderijen, vijftig prenten en honderdtwintig schetsen en tekeningen.

Boek
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie met bijdragen van Caroline Roodenburg-Schadd en Alied Ottevanger. Het boek, dat uitgegeven wordt door Waanders Uitgevers te Zwolle, bevat tevens een complete inventarisatie van Mankes oeuvre. Het is gedurende de gehele looptijd van de tentoonstelling te koop in de winkels van de drie musea voor € 34,95.

Periode & Plaats
Drents Museum te Assen
10 februari 2007-13 mei 2007

Scheringa Museum voor Realisme te Spanbroek
27 mei 2007 – 23 september 2007

Museum voor Moderne Kunst te Arnhem
13 oktober 2007 – 27 januari 2008

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorlichters van de betreffende musea:

Drents Museum – Ellen ter Hofstede
tel. 0592-377707 e.hofstede@drenthe.nl

Scheringa Museum -  Fenna Geertsema,
tel. 0226-351111 f.geertsema@scheringamuseum.nl

MMKArnhem - Petra Versluis,
tel. 026-3512431 petra.versluis@arnhem.nl